İlgili Mevzuat ve Standartlar
İlgili Mevzuat ve Standartlar

Acil Durum Krokisi ile ilgili standart ve mevzuatlar;

  • ISO 23601
  • ISO 7010
  • ISO 16069
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
  • İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğİ
  • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İlgili Mevzuat ve Standartlar
İlgili Mevzuat ve Standartlar
Sosyal Medyada Paylaş