Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlama Korunma Dökümanı Hazırlanması ;

Patlamadan Korunma Dokümanı, uzman ve tecrübeli ekibimiz tarafından hazırlanarak müşterilerimize sunmaktayız. Ekibimiz; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, Yangın Eğiticileri, Elektrik Mühendisleri ve Makine Mühendislerinden oluşmaktadır.

Patlamadan korunma dökümanı hazırlama aşamaları;

 1. Müşterimizden gerekli bilgilerin alınarak fiyat teklifinin verilmesi,
 2. Teklifimizin müşteri tarafından onaylanması,
 3. Müşterimizden gerekli dökümanların talep edilmesi,
 4. Dökümanların incelenmesi,
 5. Saha incelemesi için müşteri ile birlikte ortak tarih belirlenmesi,
 6. Saha incelenmesinin yapılması,
 7. Ön inceleme raporunun hazırlanması ve müşteriye iletilmesi,
 8. Ön inceleme raporunda belirtilen eksikliklerin müşteri tarafından tamamlanması,
 9. Tamamlanan işlerin müşteri tarafından fotoğraflanması, kayıt ve dökümanlarının gönderilmesi,
 10. İncelemelerin ve sahanın gözden son incelemesinin yapılması,
 11. Son raporun (Patlamadan Korunma Dökümanı) hazırlanarak imzalı şekilde müşteriye iletilmesi,

Hazırlanan ön inceleme raporu; müşterimizin anlayacağı ve neler yapması gerektiğini belirtecek şekilde hazırlanmaktadır.

 

Destek Hizmetler ;

Patlamadan korunma dökümanı esnasından istenen dökümanlar, kontroller, kroki ve vaziyet planları, acil durum ekipmanlarıi kişisel koruyucu donanımlar gibi ek hizmetleri tarafınıza (ek ücretlendirme ile) sizlere sunabilmekteyiz. Diğer hizmetlerimiz için www.bertugrup.com web adresimizi inceleyebilirsiniz.

 

Patlamadan Korunma Dökümanı ;

Yanıcı kimyasal maddelerin (gaz, buhar, sis ve tozlarının), atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlar önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mesleki risklerin önlenmesi, her türlü tedbirin alınması, mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde (gaz ve toz patlamaları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.

İşverenler, belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Patlamadan korunma dökümanı hazırlanmakla yükümlü yerler;

 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran tesisler,
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı üreten tesisler,
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı işleten tesisler,
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı kullanan tesisler,
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı depolayan tesisler,
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalın dolumunu yapan tesisler,
 • Doğal gaz dolum istasyonları,
 • Benzin istasyonları,
 • Boyahaneler,
 • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları,

 

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması Gereken Örnek Sektör ve Tesisler;

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri
 • Un değirmenleri
 • Trafo imalathaneleri
 • Basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları
 • Elektrik cihaz ve teçhizat imalathaneleri
 • Fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri
 • Ham deri imalathaneleri
 • Akü imalathanelerinin bazı bölümleri
 • Zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri
 • Boya ve tiner imalathaneleri
 • Kimyevi tahlil laboratuvarları
 • Matbaalar
 • İlaç üretim endüstrisi
 • Kimyasal madde depoları
 • Tesislerin akü şarj alanları
 • Akaryakıt depolama tankları

 

Teklif için aşağıdaki bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir ;

 • Firma Adı
 • İşletme Faaliyeti
 • Firma Adresi
 • Yetkili Adı ve İletişim Bilgileri
 • Blok/Bina Sayısı ve Kat Sayısı
 • Açık Alan m2 ve Kapalı Alan m2
 • İşletmede Bulunan Kimyasalların Listesi
 • Patlama Tehlikesi Olan Makina ve Ekipmanlar
 • Basınçlı ekipman Listesi
 • PKD Gerektiren Faaliyetler Nelerdir?
 • Patlayıcı Ortam Olarak Tozlu Ortam Var mıdır? (Un Tozu, Ağaç Tozu, Kömür Tozu gibi)
 • Doğalgaz Var mı?
 • LPG Var mı?
 • Mazot Tankı Var mı?
 • Boyahane Var mı?
 • Kimyasal Madde Depolama Alanı Var mı?
 • Şarj İstasyonları ve Şarj Üniteleri Var mı?
 • Kapasite Raporu
 • İşyeri Seveso Kapsamında Olup Olmadığının Bilgisi
 • PKD nin talep sebebi
 • Fiyatlandırmalarda sadece PKD hazırlamayı içeriri. Ek oluşacak masraflar, ödemeler, düzeltmeler ve talepler müşteriye aittir.

 

Arama; Patlamadan korunma dökümanı, PKD, exproff, atex, parlayıcı ortam, patlayıcı ortam, parpat, par pat  

Patlamadan Korunma Dökümanı
Sosyal Medyada Paylaş