Sivil Savunma Planı
Sivil Savunma Planı

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince Sivil Savunma Planı hazırlanması zorunlu olan yerler;

 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan toplu çalışma ve işyerlerinde,
 • Hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon,
 • 100 den fazla yataklı hastane ve oteller,
 • Benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde.
 • Hazırlanan Sivil Savunma Planları valiliğe onaylatılması gerekmektedir.

 

Hazırlanan Sivil Savunma Planları bağlı olunan Kaymakamlığa teslim edilir. Gerekli incelemerl yapılarak Valilik tarafından onaylanır.

Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Sivil Savunma Planı; işletme içerisinde, gerektiğinde yanındaki/etrafındaki diğer işletmelerle birlikte yapılır, valilik tarafından onaylanır ve saklanır. Savaş, doğal afet v.b durumlarda kullanılmak üzere başvurulur. Burada asıl olan şey, gerektiğinde ( savaş, doğal afet v.b ) işletmenin kendi ekipmanlarının, personel kaynağının ve ekiplerinin valilik kontrolüne geçmesidir.

Sivil Savunma Planı ile Acil Durum Planı birbirine karıştırılmamalıdır. Aynı zamanda Sivil Savunma Planı hazırlanması OSGB, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi uzmanlığında değildir.

Sivil Savunma Planlarınız; Konularına hakim uzman kadromuz tarafından hazırlanır. 

 • Okul sivil savunma planı
 • Fabrika sivil savunma planı
 • Ofis sivil savunma planı
 • Yurt sivil savunma planı
 • Hastane sivil savunma planı
 • Site sivil savunma planı
 • Kampüs sivil savunma planı
 • Üniversite sivil savunma planı
 • AVM sivil savunma planı

 

Sivil Savunma Planı hazırlatmayanlar hakkında yasal işlemlerle karşılaşabilir, para ceza alabilir, yetkili hapis cezası ile karşılabilir.

En kısa sürede Sivil Savunma Planı 'nızı hazırlatmayı unutmayın. Sivil Savunma Planınızı hazırlatmak için BERTU GRUP ile iletişime geçebilirsiniz.

Sivil Savunma Planı
Sosyal Medyada Paylaş