Acil Durum Krokisi Hizmet Tanımı Nedir?

Acil Durum Krokisi Hizmet Tanımı Nedir?

Acil Durum Krokisi Hizmet Tanımı Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik kapsamı gereği; işyerlerinde işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerleri, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerleri, kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemleri, acil durumlarla ilgili ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat numaralarını, işyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümleri ve elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanalarının yer aldığı acil durum krokileri/tahliye planları kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır. Bu hizmet işyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya işyerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylarda tahliyeyi ve acil durum ekipmanlarının yerlerini kolayca bulmayı sağlar.

ACİL DURUM KROKİSİ HİZMET TANIMI NEDİR?
Sosyal Medyada Paylaş