Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi

Acil durum krokisi, tahliye planı, kaçış planı, yangın ve tahliye planı, tahliye krokisi, acil durum planı krokisi gibi tanımlar ile tanımlanan acil durum krokilerini; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (Hap) Uygulama Yönetmeliği mevzuatlarına ve SKS (Sağlıkta Kalite Standartları), ISO 23601, ISO 7010 standartlarını dikkate alarak BERTU GRUP olarak çizmekteyiz.

Oluşabilecek acil durumlar karşısında tam tahliyenin planlanması, kaçış yollarının , kaçış yönlerinin, acil çıkış kapılarının, acil durum ekipmanlarının (müdahale envarterlerinin) yerlerinin, tehlikeli alanlarının, yangından korunmalı ve korunmasız alanlar ile elektrik panolarının, doğalgaz vanasının, su vanasının bulunduğu yerlerin gösterildiği krokiye Acil Durum Krokisi denir.

Acil durum krokisi; tahliye planı, kaçış planı, yangın planı, tahliye projesi, acil durum projesi, acil durum kroki çizimi, tahliye krokisi, yangın krokisi, yatay tahliye, dikey tahliye, tam tahliye, deprem tahliyesi, acil durum ekipmanları, yangın ve tahliye planı, yangın ve tahliye krokisi, kaçış krokisi olarakta tanımlanır.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince Acil Durum Krokilerinde bulunması gereken temel unsurlar şunlardır;

1. Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler,

2. İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,

3. Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı kroki,

4. Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri,

5. İlkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Acil Durum Krokisi
Sosyal Medyada Paylaş